Działalność Pro Publico Bono

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Fedusio angażuje się pro publico bono w działania prawne mogące mieć znaczenie dla ochrony praw człowieka.

Kancelaria współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach prowadzonego przez Fundację ,,Programu spraw precedensowych”, ,,Obserwatorium wolności mediów w Polsce" oraz programu ,,Klinika prawa niewinność".

W ramach ,,Programu spraw precedensowych", mającego na celu inicjowanie lub przystępowanie do strategicznie ważnych postępowań sądowych i uzyskanie w ten sposób orzeczeń zmieniających praktykę lub przepisy prawne w kwestiach budzących wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka, Kancelaria prowadziła sprawę:

- dyskryminacji w miejscu pracy [1]
- wypadku przy pracy.

W ramach programu ,,Obserwatorium mediów w Polsce" Kancelaria prowadziła sprawę:

- odpowiedzialności karnej za zaniechanie rejestracji portalu internetowego [1] [2]
- odpowiedzialności karnej administratorów za treść komentarzy umieszczanych przez internautów na portalach internetowych [1] [2]

W ramach programu ,,Klinika prawa niewinność" Kancelaria prowadziła sprawę o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie [1] [2].