Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

I. Prawa cywilnego:

- sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, zasiedzenie),

- sprawy z zakresu budownictwa (umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmia),

- sprawy o podział majątku po rozwodzie,
- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
- odszkodowania z tytułu wypadów drogowych,

- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
- windykacja wierzytelności,
- ochrona dóbr osobistych.

II.  Obsługa prawna firm, rejestracja spółek, przekształcenia, likwidacja, analiza i projekty umów.

III. Prawa administracyjnego:

- sprawy z zakresu budownictwa,

- sprawy cudzoziemców (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, zezwolenia na nabycie nieruchomości).

IV.  Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.