Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie:

I. Prawa cywilnego, w szczególności:

- sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, zasiedzenie),

- sprawy z zakresu budownictwa (umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmia),

- sprawy o podział majątku po rozwodzie,
- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
- odszkodowania z tytułu wypadów drogowych,

- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
- windykacja wierzytelności,
- ochrona dóbr osobistych.

II. Prawa handlowego, w szczególności:

- obsługa prawna przedsiębiorstw,
- rejestracja spółek, umowy spółki, uchwały, przekształcenia, likwidacja.

III. Prawa administracyjnego, w szczególności:

- sprawy z zakresu budownictwa,

- sprawy cudzoziemców (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pracę, zezwolenia na nabycie nieruchomości).

IV. Prawa karnego

- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
- reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.
 Kancelaria oferuje:

- konsultacje prawne,
- sporządzanie opinii prawnych,
- sporządzanie projektów umów i wniosków,
- reprezentację w rokowaniach,
- reprezentację w postępowaniach sądowych cywilnych, administracyjnych i karnych.