Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie:

I. Prawa cywilnego, w szczególności:

- sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, zasiedzenie),

- sprawy z zakresu budownictwa (umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło),

- sprawy o podział majątku,
- sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
- sprawy odszkodowawcze (szody komunikacyjne, szkody z tytułu wypadku przy pracy, inne),
- windykacja wierzytelności,
- ochrona dóbr osobistych.

II. Prawa handlowego, w szczególności:

- obsługa prawna przedsiębiorstw,
- rejestracja spółek, umowy spółki, uchwały, przekształcenia, likwidacja.

III. Prawa administracyjnego, w szczególności:

- sprawy cudzoziemców (udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nabycie nieruchomości),

- sprawy z zakresu budownictwa.

IV. Prawa karnego i karnego-skarbowego

- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed wszystkimi sądami i instancjami,
- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
- konsultacje i opinie w zakresie prawnokarnej odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych.

W ramach świadczonych usług prawniczych Kancelaria oferuje:

- konsultacje prawne,
- sporządzanie opinii prawnych,
- sporządzanie projektów umów i wniosków,
- reprezentację w rokowaniach,
- reprezentację w postępowaniach sądowych cywilnych, administracyjnych i karnych.